עמותה רשומה ומוסד ציבורי
לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מס' 58-027-236-7

  1700-50-50-23 
  yad3400@gmail.com 
    


עזור לנו להציל חיים

לנצולי שואה, נוער בסיכון, חיילים בודדים, חולים וקשישים, עולים חדשים, יתומים ואלמנות,
סיוע לאוכלוסיות החלשות השורות במצוקה על בסיס אוניברסלי,

תודה
המלצת יחידת בינוי 301
בקשה לרישום עמותה
תעודה לרישום עמותה
תקנון העמותה
סעיף 46
ניהול פנקסים 03.20
ניהול תקין 2020
ניכוי מס 03.20
בניית אתרים - טואול